Projekt obejmował konwersję budynku gospodarczego na salę biesiadną przy użyciu tradycyjnych materiałów i metod budowania. Połączenie polnego kamienia i cegły z masywną konstrukcją słupowo-ryglową oraz pokryciem strzechą to silne nawiązanie do przeszłości i dorobku kulturowego regionu Mazur. Co więcej, profilowane słupy i miecze wyraźnie wpisują się w styl lokalnej architektury drewnianej.